SKY'S DOOR

A mountain crossing through the refuges Graus, Certascan, Pinet and Vall-Ferrera in to the Parc Natural de l'Alt Pirineu

| Cat | Esp | Fra | Eng |

Avís legal

Propietat

Aquesta pàgina web i tots els seus continguts, són propietat o han estat cedits a l'Associació turística la Porta del Cel, entitat sense ànim de lucre amb CIF G-25579384.

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o transmetre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb l'autorització expressa i per escrit de Associació turística la Porta del Cel.

Àmbit del servei

L’Associació Turística La Porta del Cel és una entitat sense ànim de lucre que no organitza ni realitza cap activitat a la zona, si no que tant sols facilita les reserves dels refugis.

Aquest Web, ofereix informació i pretén facilitar les reserves als establiments d'allotjament necessaris per fer la ruta que segueix camins públics interfronterers utilitzats històricament.

La Porta del Cel actua com a intermediari entre clients i establiments. En el moment en que es confirma la reserva, l'usuri del circuit o client estableix una relació contractual directa amb el càmping, hotel o refugis que hagi reservat.

La responsabilitat dels serveis subministrats recau única i exclusivament sobre l'establiment que els proporciona.

Seguretat i Assegurança d'accidents

El recorregut transcorre per alta muntanya, això comporta uns riscos que l'usuari del circuit asumeix completament, l'Associació turística la Porta del Cel no asumeix cap responsabilitat sobre els possibles accidents que puguin ocòrrer durant la travessa, incloënt les despeses de rescat en el cas que es donguessin.

És important que l'usuari del circuit contracti una assegurança, o estigui federat a la federació de muntanya: F.E.E.C..

Política de protecció de dades de caràcter personal

L'Associació Turistica La porta del cel garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten i que s’incorporen a un fitxer automatitzat. Aquestes dades s'utilitzen únicament per l’organització dels serveis sol·licitats i per informar de les activitats de La porta del Cel.

Aquestes dades es comuniquen als refugis, ja que son necesaries per realitzar les reserves i per facilitar els serveis que es presten. En cap cas no seran cedits a terceres persones, ni utilitzats per a altres finalitats sense autorització expressa del titular.

En realitzar la inscripció a la ruta La porta del Cel, el participant autoritza expressament la publicació del seu nom i altres dades a la classificació. El participant pot cancelar aquesta autorització per escrit de la manera que s'explica més endavant.

Accés, rectificació o cancel·lació

Es pot exercir en tot moment, el dret d’accés, rectificació o cancel·lació per mitjà d’un missatge de correu electrònic a info@laportadelcel.com.


Mapa web © Associació Turística La Porta del Cel · Web per mberamendi.cat